27/05/2022 - 22:52

Chia sẻ thông tin công tác đối ngoại nhân dân

(CT) - Ngày 26-5-2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) TP Cần Thơ phối hợp Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị chia sẻ thông tin công tác đối ngoại nhân dân năm 2022. Gần 300 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác đối ngoại tại các sở, ngành, quận, huyện; Ban Chấp hành LHCTCHN thành phố; chủ tịch và phó chủ tịch các hội hữu nghị thành viên; thành viên Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ… tham dự.

Tại hội nghị, TS. Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký LHCTCHN Việt Nam đã chia sẻ các thông tin mới nhất về tình hình chính trị, kinh tế, an ninh của thế giới, khu vực và Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; các chủ trương, đường lối đối ngoại, đối ngoại nhân dân của Ðảng và Nhà nước; quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước;…

Hội nghị nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố, cán bộ làm công tác đối ngoại; góp phần nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các địa phương trong việc thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Hồng Vân

Chia sẻ bài viết