24/10/2013 - 22:03

Chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

(CT)- Ngày 24-10-2013, tại TP Cần Thơ diễn ra hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) kết hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và tăng quyền cho phụ nữ (Un Women) tổ chức. Ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới thuộc Bộ LĐ-TB&XH; Tiến sĩ Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng Viện Gia đình và Giới, cùng trên 90 đại biểu đại diện các sở, ban ngành của 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, các chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu Trung ương, các tổ chức Quốc tế trong và ngoài nước đã đến dự.

Trong 1 ngày, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam trong những năm qua; khoảng trống về chính sách và luật pháp để giải quyết bạo lực giới; thực trạng và giải pháp của khung pháp lý của Việt Nam về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; một số phát hiện từ các nghiên cứu do Liên hợp quốc thực hiện gần đây về bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam... Ngoài ra, các đại biểu còn có cơ hội tìm hiểu công tác phòng, chống bạo lực dựa trên cơ sở giới tại TP Cần Thơ; kinh nghiệm thực hiện cung cấp dịch vụ bình đẳng giới, hỗ trợ nạn nhân bạo lực dựa trên cơ sở giới của Trung tâm công tác xã hội về bình đẳng giới tỉnh Bến Tre. Những tiếp cận mới nhằm nâng cao nhận thức và hành động về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới như: Dự án "Hành trình yêu thương" của Tổ chức Hòa Bình- Tây Ban Nha tại Việt Nam triển khai thực hiện tại TP Đà Nẵng đã giới thiệu một phương pháp tiếp cận đầy hứa hẹn trong việc phòng, chống bạo lực bằng cách tác động đến các em học sinh nam và nữ.

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biểt và nỗ lực thực hiện phòng chống, giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới của Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu về dần xóa bỏ bạo lực dựa trên cơ sở giới của Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết