28/04/2020 - 09:36

Chế độ làm việc, nghỉ hè của giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 

(CT)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi các Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 năm học 2019-2020. Tại Cần Thơ, các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục đã chuẩn bị rà soát, triển khai thực hiện việc này.

Giáo viên Trường THPT Châu Văn Liêm dạy học trực tuyến.

Theo đó, chế độ làm việc của giáo viên cùng với các chế độ chính sách khác liên quan (kiêm nhiệm, thừa giờ...) vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ. Nhưng vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên học kỳ 2 năm học này, Bộ đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục cho học sinh học tại nhà. Giáo viên thực hiện các công việc như: dạy học, giáo dục, kiểm tra đánh giá... thông qua các công cụ trực tuyến (internet, truyền hình). Do đó, khi xác định chế độ làm việc của giáo viên, các Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức dạy học, giáo dục của trường và các hoạt động cụ thể của giáo viên, hiệu trưởng trao đổi với tổ, nhóm chuyên môn để xác định số tiết thực dạy và tính toán, quy đổi thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác ra tiết dạy để xác định tổng số tiết dạy của giáo viên (tính cả các tiết quy đổi).

Nếu giáo viên được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình được dùng chung cho nhiều nhóm/lớp, nhiều cấp học hoặc địa phương, hiệu trưởng trường căn cứ vào điều kiện cụ thể và tính chất công việc để tính toán, quy đổi thành số tiết dạy phù hợp đối với giáo viên đó hoặc tính toán, quy đổi cho cả những người cùng tham gia đảm bảo đúng người, đúng việc.

Việc quy đổi số tiết dạy của giáo viên phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Trưởng Phòng GD&ĐT (đối với cấp mầm non, tiểu học, THCS) hoặc Giám đốc Sở GD&ĐT (đối với cấp THPT) theo quy định.

Về việc nghỉ hè của giáo viên, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường, các công việc của mỗi giáo viên, hiệu trưởng bố trí cho giáo viên nghỉ hè hoặc nghỉ hằng năm một cách hợp lý đảm bảo theo đúng quy định.

Tin,ảnh: B.K

Chia sẻ bài viết