01/12/2017 - 08:21

Cần Thơ triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII 

(CT) - Sau 1,5 ngày làm việc, ngày 30-11-2017, Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (NQTW6 khóa XII) do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu: Các cấp ủy đảng tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt NQTW6 khóa XII cho cán bộ, đảng viên, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Trong tổ chức học tập, quán triệt cần bố trí thời gian hợp lý để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, đơn vị; đề ra những giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, quyết tâm hành động để đưa NQTW6 khóa XII vào cuộc sống. Các cấp ủy đảng cần làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết với yêu cầu thống nhất các ý chí và hành động trong Đảng, đồng thuận của xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để đẩy mạnh tuyên truyền cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các nghị quyết.

* Sau hội nghị trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, chiều 30-11, Thành ủy Cần Thơ triển khai các dự thảo kế hoạch, chương trình thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đề nghị, các cấp ủy đảng thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung NQTW6 khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các NQTW6 khóa XII và các chương trình, kế hoạch của Thành ủy sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Các cấp, các ngành, đoàn thể thành phố thực hiện ngay việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong phạm vi, thẩm quyền của thành phố. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thành phố xây dựng nội dung, kế hoạch và chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung NQTW6 khóa XII và các chương trình, kế hoạch của Thành ủy thực hiện nghị quyết đến toàn thể hội viên, đoàn viên. Các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản của các nghị quyết; chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Thành ủy…

Cùng với thực hiện NQTW6 khóa XII, Bí thư Thành ủy yêu cầu: Từ nay đến cuối năm 2017, các cấp, các ngành, đoàn thể thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, đảm bảo chất lượng, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2017, nhất là các dự án vốn ODA. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị sáng – xanh - sạch - đẹp; tăng cường chăm lo các gia đình chính sách, người có công với nước, các đối tượng bảo trợ xã hội, có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018....

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết