14/07/2019 - 07:47

Cần Thơ nỗ lực đồng hành và gỡ khó cho nhà đầu tư 

Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm Thương mại Vincom Xuân Khánh Cần Thơ đã góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị quận trung tâm Ninh Kiều của TP Cần Thơ. Ảnh: ANH KHOA

TP Cần Thơ hiện có 108 dự án đầu tư ngoài ngân sách đang triển khai thực hiện, vốn đầu tư hơn 70.357 tỉ đồng. Trong 2 năm gần đây, Cần Thơ đã xác định các lĩnh vực trọng tâm mà thành phố đang cần để mời gọi doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư. Ðồng thời tăng cường giải pháp kiểm tra, hậu kiểm nhằm lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực triển khai dự án và tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng cho nhà đầu tư.

► Lựa chọn nhà đầu tư

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP Cần Thơ, để chủ động lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, đúng mục tiêu, lĩnh vực thành phố có nhu cầu, đồng thời tránh bị động trong hoạt động xúc tiến đầu tư, lãnh đạo thành phố đã giao cho Sở làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành và quận, huyện lập danh mục dự án mời gọi. Đặc biệt, tháng 8-2018, Sở tham mưu thành phố ban hành 54 danh mục dự án mời gọi tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố; trong đó có 44 dự án đầu tư trực tiếp, 10 dự án mời gọi đầu tư theo hình thức đối tác công- tư (PPP). Sau hội nghị này, thành phố bổ sung thêm 3 dự án, nâng tổng số dự án mời gọi lên 57 dự án đầu tư ngoài ngân sách, tổng mức đầu tư trên 153.536 tỉ đồng, gồm: 47 dự án mời gọi trực tiếp, tổng nguồn vốn hơn 145.526 tỉ đồng và 10 dự án PPP, vốn 11.010 tỉ đồng.

Tuy nhiên, dự án theo hình thức PPP vẫn chưa triển khai do còn chờ hướng dẫn của Trung ương về các thủ tục pháp lý liên quan đến hình thức đầu tư này. Còn đối với 47 dự án mời gọi trực tiếp, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương bám sát, hỗ trợ nhà đầu tư tiến hành khảo sát, nghiên cứu lập đề xuất dự án. Đến nay, kết quả có 30/47 dự án có nhà đầu tư đăng ký; trong đó 15 dự án đã xét chủ trương đầu tư, tổng vốn 37.784 tỉ đồng (13 dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, tổng vốn 31.849,7 tỉ đồng), 10 dự án đã có nhà đầu tư nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất theo quy định của Luật Đầu tư, các dự án còn lại đang thông báo đấu thầu rộng rãi, lập phương án đấu giá…

Năm 2019, thành phố thực hiện chủ đề năm: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”. Thực hiện chủ đề năm, các sở, ngành và quận, huyện trên địa bàn thành phố  đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư đến tìm hiểu, hợp tác và đầu tư. Cùng với đó, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành chức năng cần đồng hành nhà đầu tư trong triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án… đồng thời phải hậu kiểm, loại các nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính, triển khai dự án kéo dài, gây bức xúc trong dư luận và làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

► Ðồng hành cùng nhà đầu tư

Cùng với các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo môi trường thông thoáng đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2019, thành phố thu hút 20 dự án đầu tư ngoài ngân sách (ngoài khu công nghiệp), với tổng vốn 30.981 tỉ đồng, tăng 15 dự án so với cùng kỳ năm 2018 và tăng 494 tỉ đồng về vốn đầu tư. Trong tổng số 108 dự án đang triển khai trên địa bàn có 76 dự án khu đô thị, khu dân cư, tái định cư, tổng vốn đầu tư hơn 55.010 tỉ đồng.

Trên thực tế, một số dự án của nhà đầu tư đang triển khai trên địa bàn thành phố còn vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn, sở sẽ tích cực phối hợp với các sở, ngành và địa phương hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc, nhất là cung cấp thông tin về dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu, triển khai dự án. Tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, giãn tiến độ thực hiện dự án do nguyên nhân khách quan đối với các dự án phù hợp theo quy định. Đồng thời, kiên quyết tham mưu thu hồi các dự án chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư, hoặc nhà đầu tư không đủ năng lực triển khai thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, cho biết Sở tiếp tục tham mưu UBND thành phố đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đồng thời rà soát các dự án, đề nghị các nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án; những dự án đã được gia hạn thời gian sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ cam kết của nhà đầu tư. Quan tâm xây dựng các khu tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách hoặc kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách, nhằm ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt là người dân bị ảnh hưởng bởi dự án; tạo thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư triển khai các dự án có  giải phóng mặt bằng và nhu cầu tái định cư.

Tại kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Quang Mạnh bổ sung làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Thực hiện giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp vào thành phố, Chủ tịch thành phố yêu cầu các sở, ngành phối hợp, rà soát xây dựng quy chế thống nhất để nhà đầu tư thực hiện các dự án tại thành phố. Trên cơ sở đó, công khai và thống nhất hướng dẫn các nhà đầu tư chuẩn bị bài bản, hiệu quả. Đồng thời, hỗ trợ giải quyết những vướng mắc cho từng dự án; xây dựng và ban hành quy chế quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn, trong đó phân công chức năng, nhiệm vụ các sở, ngành có liên quan trong từng giai đoạn của toàn bộ vòng đời dự án, đảm bảo giải quyết kịp thời và có hiệu quả cả quá trình triển khai dự án, đặc biệt là các dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết