26/08/2008 - 09:12

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Cán bộ nữ phải có vai trò, vị trí xứng đáng trong hệ thống chính trị

Ngày 25-8, kết luận tại buổi làm việc với Đảng đoàn Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc khóa X (tháng 10-2007), các cấp Hội phụ nữ đã tạo bước chuyển biến quan trọng về nhận thức, tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức Hội, có bước đổi mới công tác phụ nữ, tạo hiệu quả thiết thực tới đời sống mọi mặt của hội viên... Tuy nhiên, cần khắc phục ngay tình trạng một số Bộ, ngành được phân công nhưng chưa phối hợp thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW; tỷ lệ cán bộ nữ tại các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan bộ, ngành còn hạn chế... Vì vậy, các Ban của Đảng, các cấp ủy phối hợp với Đảng đoàn Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 16-5-1994 của Ban Bí thư về công tác cán bộ nữ trong tình hình mới, gắn với thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW để khẳng định vai trò, vị trí xứng đáng của cán bộ nữ nói riêng trong hệ thống chính trị và phụ nữ nói chung trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Sau khi nghe các ý kiến bổ sung, đồng chí Trương Tấn Sang ghi nhận những cố gắng của các cấp Hội Phụ nữ trong hơn một năm thực hiện Nghị quyết 11; đồng ý với kiến nghị của Đảng đoàn T.Ư Hội LHPN VN về việc rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ tới không dưới 20%, đến năm 2020 đạt tỷ lệ cán bộ nữ 25% trở lên theo tinh thần Nghị quyết 11; thống nhất trong cả nước chế độ hỗ trợ cán bộ nữ tham gia các khóa đào tạo; xây dựng chính sách điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ nữ tham gia các chức danh lãnh đạo, cán bộ khoa học nữ (xem xét tuổi nghỉ hưu của nhóm đối tượng này ở tuổi 60; đồng thời giảm tuổi nghỉ hưu đối với nữ tham gia lao động trực tiếp, giáo viên ở tuổi dưới 55).

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đối với đề án đào tạo nghề cho phụ nữ, cần huy động các doanh nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia, nhất là doanh nhân nữ. Chú ý đào tạo theo vùng, ngành nghề và tạo việc làm cho phụ nữ kết hợp xuất khẩu lao động. Tập trung các chương trình xóa đói giảm nghèo thông qua tín chấp vay vốn cho phụ nữ và lồng ghép với các chương trình khác.

HỒNG QUÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết