30/06/2022 - 09:25

Cả nước có 70,2% số xã đạt chuẩn nông thôn mới 

(CT) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước có 8.227 xã tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Tính đến cuối tháng 6-2022, cả nước có 70,2% tổng số xã đạt chuẩn NTM. Bên cạnh đó, có 249/664 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, vượt 9 huyện so với mục tiêu năm 2022. Đến nay, 63 tỉnh, thành phố đã tổ chức đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 7.463 sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với 4.061 chủ thể tham gia.

Xã NTM Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Xã NTM Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Để tiếp tục triển khai chương trình xây dựng NTM, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố thời gian tới chú trọng triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng xây dựng NTM đi vào chiều sâu và bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân nông thôn. Bên cạnh đó, hướng dẫn các địa phương triển khai Chương trình OCOP và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2022…

Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết