10/05/2009 - 09:19

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ

Bố trí phòng khám, buồng bệnh riêng phục vụ bệnh nhân mắc cúm A(H1N1)

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã thành lập 4 ê-kíp trực điều trị, sẵn sàng phục vụ khi có bệnh nhân mắc cúm A(H1N1). Bệnh viện cũng bố trí riêng phòng khám sàng lọc phát hiện người nghi nhiễm bệnh tại khu khám bệnh; bố trí 2 phòng cách ly đặc biệt dành cho các trường hợp nghi nhiễm và mắc bệnh, tại Khoa Truyền nhiễm.

Theo bác sĩ Lê Quang Võ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, hiện tại, bệnh viện đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư... phục vụ cho việc cấp cứu, điều trị bệnh cúm A (H1N1). Riêng thuốc Tamiflu, bệnh viện hiện còn 70 viên và sắp tới sẽ được cấp thêm 1.000 viên. Trường hợp xảy ra dịch bệnh hàng loạt, bệnh viện sẽ sử dụng toàn bộ Khoa Truyền nhiễm để làm khu cách ly để điều trị bệnh nhân.

S. KIM

Chia sẻ bài viết