10/08/2012 - 21:52

Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu thống nhất cách tính giá

Bộ Tài chính vừa có Thông báo số 10691/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối khi tính giá cơ sở làm căn cứ để điều hành giá bán xăng dầu trong nước phải thống nhất cách tính giá cơ sở theo đúng quy định tại Thông tư số 234/2009/TT-BTC, cụ thể: Tính giá cơ sở đúng theo công thức, đúng các định mức thuế, phí, Quỹ bình ổn giá, chi phí kinh doanh, lợi nhuận định mức và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, tính giá cơ sở theo chu kỳ bình quân 30 ngày của giá xăng dầu thế giới, việc tính giá cơ sở theo các chu kỳ khác chỉ mang tính chất tham khảo, khi kiến nghị điều hành, phải dựa trên cơ sở mức giá tính bình quân 30 ngày. Bộ cũng đề nghị, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối sử dụng giá xăng dầu thế giới theo công bố của Bản tin Platt’s để tính toán giá cơ sở phù hợp với quy cách về chất lượng với các chủng loại xăng dầu tiêu thụ trong nước và tính cho các sản phẩm như sau: mặt hàng xăng lấy giá Platt’s xăng RON 92 (Mogas 92), mặt hàng dầu điêzen lấy giá Platt’s dầu điêzen 0,05S (DO 0,05%S), mặt hàng dầu madut: lấy giá Platt’s dầu madut 180 cst 3,5%S (FO 180 cst 3,5%S).

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết