02/07/2016 - 15:12

Bình Thủy khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư

 

Từ đầu năm đến nay, quận Bình Thủy có nhiều công trình xây dựng cơ bản (XDCB) quan trọng trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục được đưa vào sử dụng hiệu quả. Các công trình đang xây dựng đảm bảo về tiến độ, kết quả giải ngân vốn vượt kế hoạch đề ra. Trao đổi về những kết quả đạt được trên lĩnh vực XDCB, ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết:

- Trong 6 tháng đầu năm 2016, quận Bình Thủy đã khởi công 15 công trình và thi công hoàn thành 8 công trình, giải ngân vốn XDCB đạt trên 87,9% kế hoạch. Đồng thời, tiếp tục tranh thủ nguồn vốn các Dự án Nâng cấp đô thị để đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông, trường học, trạm y tế góp phần từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng trên địa bàn quận. Các công trình, dự án được bố trí vốn tập trung, nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quả như: Trung tâm Y tế quận; đường tỉnh 917; Trường Tiểu học An Thới 1; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Khoán Châu-Ngã Ngánh- Ông Dựa, phường Long Tuyền… Bên cạnh đó, công tác vận động xã hội hóa được các ngành và UBND các phường quan tâm thực hiện với tổng số tiền vận động trên 69,3 tỉ đồng, góp phần hoàn chỉnh các tuyến hẻm, đường giao thông trên địa bàn. Công tác lập hồ sơ quyết toán, thẩm tra quyết toán các công trình hoàn thành đảm bảo thời gian quy định. Công tác đấu giá quỹ đất công tạo vốn đầu tư xây dựng có chuyển biến. Trong 6 tháng, đã đấu giá thành công 2 thửa với số tiền trên 4,7 tỉ đồng.

* Để hoàn thành tốt công tác XDCB trên địa bàn trong năm 2016, quận có những giải pháp gì, thưa ông?

- Để hoàn thành công tác XDCB từ nay đến cuối năm, quận xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tranh thủ sự giúp đỡ của thành phố và các sở, ban, ngành để bổ sung vốn cho các công trình xây dựng hoàn thành trong năm, công trình đang thi công có khối lượng nhưng thiếu vốn thanh toán… Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng, chú trọng việc bảo đảm trình tự thủ tục về thu hồi đất. Rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn XDCB năm 2016 cho phù hợp với tình hình thực tế, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn các công trình chậm triển khai sang các công trình thi công có khối lượng, hoàn thành trong năm, đảm bảo giải ngân đạt tỷ lệ trên 95% kế hoạch vốn được giao theo chỉ đạo của thành phố. Song song đó, quận tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành để giải ngân theo kế hoạch. Chủ động lập hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng thời gian quy định. Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ XDCB năm 2016, quận cũng sẽ hoàn thành hồ sơ, thủ tục các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2017 để tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách.

* Theo ông, trong trung hạn, quận sẽ làm gì để thu hút nguồn lực đầu tư XDCB và khai thác hiệu quả các nguồn lực này?

- Quận sẽ tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo thứ tự ưu tiên. Thực hiện đầu tư có trọng điểm, đầu tư dứt điểm để phát huy hiệu quả của nguồn vốn. Tập trung khai thác triệt để các nguồn thu nhất là nguồn thu từ các công trình dự án và thu tiền sử dụng đất. Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục thực hiện phương án đấu giá các thửa đất công trên địa bàn để tạo nguồn vốn bổ sung đầu tư các công trình. Quận cũng đẩy mạnh xã hội hóa, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Ban Quản lý Dự án ODA thành phố để tiếp tục đầu tư các công trình y tế, giáo dục, giao thông gắn với huy động sức dân vào xây dựng cơ sở hạ tầng các khu dân cư, giao thông, thủy lợi... Quận sẽ phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư hiệu quả đối với các dự án khu đô thị, các trung tâm thương mại - dịch vụ trên địa bàn nhằm tạo sự phát triển đồng bộ và toàn diện.

* Xin cảm ơn ông!

HOÀNG ĐỊNH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết