25/04/2009 - 08:48

Bắt đầu thực hiện Chương trình Đào tạo nâng cao năng lực kinh tế dựa vào cộng đồng

Ngày 24-4, tại Hà Nội, Dự án Thị trường lao động EU - MoLISA - ILO do Ủy ban Châu Âu tài trợ sẽ bắt đầu thực hiện chương trình thí điểm Đào tạo nâng cao năng lực kinh tế dựa vào cộng đồng (CB -TREE). Đây là chiến lược tích hợp, bao gồm sự tham gia của cộng đồng, xây dựng năng lực cho các cơ sở tại địa phương, đánh giá và kết nối thị trường, giải quyết vấn đề bình đẳng giới, hỗ trợ sau đào tạo, xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược với khu vực tư nhân, sự nhiệt tình về mặt chính sách và chính trị nhằm xúc tiến việc làm bền vững.

Chương trình này sẽ kéo dài đến hết tháng 12-2010 hướng tới đối tượng thiếu việc làm, thất nghiệp dễ bị tổn thương và thiệt thòi nhằm trang bị các kỹ năng giúp họ có khả năng làm việc và các cơ hội kinh tế tốt hơn.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề cho biết: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng để trình Chính phủ Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 nhằm đào tạo nghề cho 1 triệu nông dân mỗi năm. Do vậy triển khai chương trình thí điểm CB - TREE tại thời điểm này là thích hợp và sẽ góp phần vào nỗ lực của Chính phủ để xúc tiến các cơ hội kinh tế cho người dân nghèo ở nông thôn.

LƯU THỊ THOAN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết