18/09/2020 - 18:47

Ban Ðô thị HÐND thành phố giám sát chính sách bồi thường các dự án và quản lý nhà nước về khoáng sản

(CT) - Ngày 18-9-2020, Ban Ðô thị HÐND thành phố giám sát công tác quản lý nhà nước về việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án, công trình và tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố. Bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố dự buổi giám sát.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, từ năm 2015 đến tháng 6-2020, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 18 dự án với tổng diện tích thu hồi khoảng 417,7ha và 5.910 trường hợp là hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng. Ðến nay, đã kiểm đếm được 3.244 trường hợp với diện tích khoảng 279ha và có quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường 3.158 trường hợp, diện tích khoảng 222,6ha. Qua đó, có quyết định phê duyệt chính sách tái định cư là 3.322 trường hợp, trong đó, có 1.400 trường hợp đủ điều kiện tái định cư, 1.922 trường hợp không đủ điều kiện tái định cư. Ðến nay, đã bố trí được 946 trường hợp nhận nền tái định cư. Cũng từ năm 2015 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tiếp nhận và xử lý 524 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó đã chuyển 90 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn 121 trường hợp đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; xếp lưu 313 đơn do gửi trùng lắp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, mạo danh, nặc danh...  Trong lĩnh vực khai thác khoảng sản, hiện nay trên địa bàn thành phố có 6 doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 9 cuộc thanh tra đối với 22 doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên khoáng sản. Qua đó, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp với số tiền 120 triệu đồng...

Tại buổi giám sát, Ðoàn giám sát cho rằng công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án vẫn còn chậm so với tiến độ thực hiện; công tác xây dựng khu tái định cư và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất chưa đáp ứng kịp thời theo nhu cầu; trình tự thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn nhiều bất cập...  Ðoàn giám sát đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố và các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát các dự án trên địa bàn thành phố để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, góp phần hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cần tích cực tham mưu quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác khoáng sản; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp đã được cấp phép trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm...

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Ban Ðô thị