23/09/2023 - 14:28

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Một buổi học của cô trò Trường Tiểu học Bình Thủy. Ảnh: B.NG

Một buổi học của cô trò Trường Tiểu học Bình Thủy. Ảnh: B.NG

Theo đó, đối tượng áp dụng đối với cơ sở giáo dục (CSGD) công lập, bao gồm: CSGD mầm non, CSGD phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt.

Quyết định có những quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực GD&ĐT trang bị cho các CSGD. Định mức thiết bị thể hiện trong các phụ lục ban hành theo quyết định là tối đa; tùy theo điều kiện cụ thể của từng trường về diện tích phòng học; kinh phí thực hiện, để trang bị cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Việc mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng của CSGD phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về mua sắm tài sản công và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Việc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo thực hành tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 2-10-2023.

B.NG

Chia sẻ bài viết