29/09/2018 - 16:41

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa có Quyết định số 2417/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn TP Cần Thơ.

Quy chế này quy định chế độ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn TP Cần Thơ (theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12-11-2015 của Chính phủ). Đối tượng áp dụng: các cơ quan quản lý nhà nước bao gồm: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Cục Thuế thành phố, UBND quận, huyện.

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng và tham mưu UBND thành phố về nhà ở và thị trường bất động sản. Các chủ đầu tư dự án bất động sản, bao gồm: dự án phát triển nhà ở; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp; dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê; dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khách sạn. Các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động giao dịch bất động sản, bao gồm: sàn giao dịch bất động sản; tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; tổ chức hành nghề công chứng; tổ chức bán đấu giá tài sản và các đơn vị liên quan.

Nội dung báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản: về thông tin về nhà ở gồm: hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và đất ở do HĐND, UBND thành phố, UBND quận, huyện ban hành theo thẩm quyền. Số liệu, kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo của các chương trình điều tra, thống kê về nhà ở. Các thông tin, dữ liệu về chương trình, kế hoạch phát triển nhà; thông tin cơ bản, số lượng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở; số lượng và diện tích từng loại nhà ở; diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở… Thông tin về thị trường bất động sản gồm: hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản do HĐND, UBND thành phố, UBND quận, huyện ban hành theo thẩm quyền. Số lượng, tình hình triển khai các dự án, số lượng từng loại sản phẩm bất động sản của dự án; nhu cầu đối với các loại bất động sản theo thống kê, dự báo. Tình hình giao dịch bất động sản gồm các thông tin về lượng giao dịch, giá giao dịch. Các thông tin, dữ liệu về các khoản thu ngân sách từ đất đai và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản…

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết