19/11/2009 - 10:24

706 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2009

Ngày 18-11, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã thông báo danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2009 gồm: 65 Giáo sư và 641 Phó Giáo sư.

Số nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm nay tập trung đông nhất ở chuyên ngành Y học (16 người); Thủy lợi (6 người). Trong đó, người trẻ nhất năm 2009 là giảng viên Võ Văn Hoàng thuộc chuyên ngành Vật lý (sinh năm 1964).

Số lượng nhà giáo chuyên ngành Y học cũng chiếm đa số trong danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm nay: 132 người; tiếp đó là chuyên ngành kinh tế: 83 người; khoa học quân sự; khoa học trái đất, hóa học... Trong đó, trẻ nhất là giảng viên Tin học Bùi Thế Duy (sinh năm 1978).

Theo Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, số hồ sơ của ứng viên mà 85 Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGSCS) tiếp nhận năm nay là 1.167 hồ sơ; trong đó có 164 hồ sơ xin xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 1.003 hồ sơ xin xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS. Kết quả xét ở Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở đã có 116 ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 762 ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định.

Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh cho các GS, PGS sẽ được tổ chức vào sáng 20-11-2009 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết