09/12/2023 - 09:29

56 dự án thu hút đầu tư vào TP Cần Thơ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

(CT) - Ngày 7-12, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký Quyết định số 2942/QÐ-UBND ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư vào TP Cần Thơ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể có 56 dự án thuộc các lĩnh vực: hạ tầng công nghiệp; thương mại - dịch vụ; phát triển đô thị; hạ tầng nông nghiệp; hạ tầng cấp nước; y tế; giáo dục; văn hóa; giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; hạ tầng xã hội khác.

Trên cơ sở Danh mục dự án được phê duyệt, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư làm cơ quan đầu mối tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật hiện hành đối với hồ sơ đề nghị thực hiện dự án do các Nhà đầu tư nộp; tích cực hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho các Nhà đầu tư về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Ðồng thời, tham mưu đề xuất UBND TP Cần Thơ chỉ định Cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với từng dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND TP Cần Thơ.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND TP Cần Thơ báo cáo đề xuất trình HÐND TP Cần Thơ quyết nghị thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất để thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành đối với các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND TP Cần Thơ (thuộc trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất).

Ngoài ra, UBND thành phố cũng giao Trung tâm Xúc tiến Ðầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ công bố thông tin Danh mục dự án được phê duyệt trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến Ðầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ bằng nhiều ngôn ngữ. Ðồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan thực hiện số hóa bản đồ Danh mục dự án, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh tại TP Cần Thơ, cập nhật hiện trạng sử dụng đất, cơ sở pháp lý, quy trình, thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư,… thông qua nền tảng công nghệ số, góp phần chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ.

N.H

Chia sẻ bài viết