28/02/2024 - 09:07

529 doanh nghiệp đạt nhãn hiệu chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2024 

(CT) - Theo Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC), Cuộc khảo sát người tiêu dùng bình chọn HVNCLC năm 2024 do Hội triển khai từ tháng 9-2023 đến nay, cả nước có 529 doanh nghiệp chính thức đạt nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC 2024 do người tiêu dùng bình chọn.

Công ty TNHH DG Foods là một trong những doanh nghiệp của TP Cần Thơ đạt chứng nhận HVNCLC 2024 do người tiêu dùng bình chọn.

Cuộc khảo sát người tiêu dùng bình chọn HVNCLC năm 2024 tập trung khảo sát người tiêu dùng và các nhà bán lẻ bằng hình thức trực tiếp tại 4 thành phố trực thuộc trung ương, gồm TP Hà Nội, TP Ðà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ. Ðồng thời triển khai khảo sát trực tuyến người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc. Kết quả sợ bộ có 642 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn HVNCLC 2024.

Từ kết quả sơ bộ, Hội Doanh nghiệp HVNCLC đã gửi thư tới các cơ quan chức năng quản lý kinh tế tại các địa phương, để có thông tin chính thức về việc tuân thủ pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp, như chất lượng, môi trường, sử dụng lao động, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… Qua đó, có 529 doanh nghiệp chính thức đạt nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC 2024 do người tiêu dùng bình chọn.

MỸ HOA

 

Chia sẻ bài viết