09/03/2010 - 08:09

5 thành phố lớn ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010

* TP Cần Thơ được bình chọn dẫn đầu trong thực hiện giao ước thi đua năm 2009

(CT)- Sáng ngày 8-3, tại TP Cần Thơ, diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2009 và ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010 của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng và TP Cần Thơ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ban thi Đua khen thưởng Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND các thành phố trực thuộc Trung ương đã đến dự.

Theo tổng hợp từ TP Cần Thơ (Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương), năm 2009, dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn và có những biến động lớn ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu, vốn, lao động và tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội (KT-XH) nhưng các thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai kịp thời các chính sách, giải pháp kích cầu của Chính phủ. Bên cạnh chính sách chung, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đồng thuận, năng động sáng tạo vượt khó nên KT-XH của các thành phố có chuyển biến tích cực. Nhìn chung, 5 thành phố lớn đều hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH đề ra và góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi thành phố.

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết thực hiện giao ước thi đua năm 2010. 

Phong trào thi đua yêu nước của 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm qua đạt được kết quả cao hơn so với trước: Việc tổ chức, xây dựng các phong trào thi đua đã chú trọng bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu phát triển KT-XH của từng thành phố; đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động thi đua, khen thưởng mang tính chuyên nghiệp cao... Việc xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, đúng đối tượng, thành tích và quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng. Chất lượng khen thưởng được nâng lên, đặc biệt khen thưởng đột xuất được các thành phố thực hiện nhanh chóng và kịp thời đã có tác động biểu dương, động viên và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng của các ngành, các cấp được củng cố và kiện toàn. Công tác thông tin, tuyên truyền “gương người tốt, việc tốt”, những điển hình tiên tiến mới được các thành phố quan tâm xây dựng và nhân rộng ở nhiều lĩnh vực. Qua đó đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH cao hơn so với cùng kỳ năm trước ở các thành phố. Tổng kết năm 2009, 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã xét đề nghị và được khen thưởng: 2.536 trường hợp cấp Nhà nước, 27.912 trường hợp (trong đó có 1.122 trường hợp đột xuất) cấp thành phố...

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, vẫn còn nhiều tồn tại trong phong trào thi đua. Đó là: Ở các thành phố còn những chỉ tiêu KT-XH chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là đơn vị cơ sở chưa thật sự quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác thi đua, khen thưởng, nhất là chưa chú trọng triển khai thực hiện phong trào thi đua. Công tác thông tin, tuyên truyền biểu dương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua đôi lúc chưa kịp thời, chưa nêu được những bài học kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình mới nên tác dụng thi đua chưa cao...

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả của 5 thành phố trong thực hiện, triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua năm 2009 và nhấn mạnh: 5 thành phố chiếm tới 35% GDP của cả nước, là bộ mặt của đất nước, có vị trí quan trọng không chỉ về kinh tế- xã hội mà cả quốc phòng- an ninh... Trong bối cảnh KT-XH có nhiều khó khăn, vai trò, vị trí của 5 thành phố càng phải được đề cao hơn bao giờ hết. Chính vì thế, trong năm 2010, để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự là động lực lớn góp phần thực hiện nhiệm thắng lợi vụ chính trị và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, các thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới...

Tại hội nghị, TP Cần Thơ được bình chọn là đơn vị dẫn đầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện giao ước thi đua năm 2009.

Tin, ảnh: HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết