31/10/2018 - 21:06

5 công cụ giúp tăng sức mạnh cho Microsoft Office 

Các ứng dụng này tích hợp với Office 365 hoặc Office Online giúp nhóm của người dùng làm việc cùng nhau theo nhiều cách, từ việc chỉnh sửa cộng tác đến quản lý tác vụ nhóm.

Dropbox

Tích hợp với: Word Online, Excel Online, PowerPoint Online
Hỗ trợ: Chỉnh sửa theo thời gian thực với nhóm cộng tác

Microsoft Office 2016 cho phép nhiều người xem và chỉnh sửa tập cùng lúc với Word và PowerPoint (và cho Excel sau này với người dùng đăng ký Office 365), nhưng nó chỉ hoạt động với các tập được lưu trữ trong OneDrive, OneDrive for Business, hoặc SharePoint. Tuy nhiên, nếu bạn là người dùng Dropbox, bạn có thể mang lại khả năng chỉnh sửa cộng tác trong thời gian thực cho các tài liệu Office được lưu trữ trong Dropbox. Việc chỉnh sửa thực tế được thực hiện thông qua ứng dụng Office Online phù hợp với tài liệu được đề cập: Word Online, Excel Online hoặc PowerPoint Online.

MeisterTask

Tích hợp với: Microsoft Teams và Outlook
Hỗ trợ: Quản lý công việc dự án

Nếu bạn đang chạy các dự án với nhóm và muốn xem xét một ứng dụng thay thế cho Microsoft Planner, có MeisterTask. Công cụ này cho phép bạn tạo các dự án dưới dạng một loạt các tác vụ mà bạn có thể gán cho các thành viên trong nhóm. Bạn giám sát mọi thứ thông qua một bảng điều khiển với các thẻ gồm nhiều màu sắc. Mỗi tác vụ trên thẻ có thể có các mục trong danh sách kiểm tra, thời hạn, tập đính kèm và trò chuyện với nhóm của bạn. MeisterTask có thể được sử dụng thông qua trình duyệt web, nó cũng có sẵn như là một ứng dụng cho Android, iOS, macOS và Windows để bạn có thể sử dụng trên cả điện thoại và máy tính.

RowShare

Tích hợp với: Excel
Hỗ trợ: Bảng dự án hợp tác

RowShare là một ứng dụng web cho phép bạn tạo và sắp xếp các dự án theo định dạng bảng. Một bảng biểu diễn một dự án và một hàng trong nó đại diện cho một nhiệm vụ. Các cột tương ứng với một ô trong hàng là nhiệm vụ có thể liệt kê ai chịu trách nhiệm, người quản lý, thời hạn, tiến độ hiện tại về việc hoàn thành, nhận xét hoặc ghi chú của cộng tác viên và các tập đính kèm (ví dụ tài liệu hoặc hình ảnh liên quan).

Tasks in a Box

Tích hợp với: Microsoft Teams, Outlook, Excel, SharePoint
Hỗ trợ: Họp và quản lý công việc

Nếu bạn cần lên lịch các cuộc họp, thiết lập và theo dõi chương trình nghị sự cho chúng, chia sẻ tài liệu và chỉ định ai trong cuộc họp chịu trách nhiệm về điều gì, bạn có thể sử dụng “Tasks in a Box” để quản lý tất cả. Khi bạn tiến hành một cuộc họp, nó giúp bạn theo dõi tiến trình của cuộc họp và chỉ định các việc phải làm. Sau khi cuộc họp kết thúc, nó giúp bạn theo dõi với các thành viên trong nhóm: chia sẻ biên bản, theo dõi các nhiệm vụ được giao, cung cấp các cập nhật trạng thái, đặt câu hỏi và đưa ra phản hồi.

Zoho Connect

Tích hợp với: Office 365 Calendar
Hỗ trợ: Cộng tác dựa trên các cuộc trò chuyện

Nếu nhóm của bạn không thích Microsoft Teams, bạn có thể thử dùng Zoho Connect. Giống như Teams, Slack và các công cụ khác, Zoho Connect là một không gian cộng tác tập trung vào các cuộc trò chuyện thông qua các ứng dụng. Có những nguồn cấp dữ liệu như Facebook nơi bạn và đồng nghiệp đăng tin nhắn. Các công cụ khác bao gồm các nhóm, nơi bạn và nhóm của bạn có thể trò chuyện và chia sẻ tập tin cũng như thông tin khác như các kênh là phòng trò chuyện thời gian thực dành riêng cho các dự án hoặc chủ đề cụ thể. Ngoài ra, còn có một lịch sự kiện được chia sẻ và các bảng nhiệm vụ để quản lý công việc theo nhóm. 

HOÀNG THY (Theo Computer World)

Chia sẻ bài viết