15/06/2010 - 09:35

43 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân KCN được vay vốn ưu đãi

Đó là một trong những nội dung được thỏa thuận giữa Bộ Xây dựng và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT). Như vậy, trong đợt 1 sẽ có 43 dự án được vay vốn ưu đãi gồm: 32 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và 11 dự án nhà ở cho công nhân khu công nghiệp (KCN).

Danh mục các dự án này sẽ được chuyển cho các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tại các địa phương để thẩm định, quyết định cho vay theo quy trình. Các chủ đầu tư sẽ gửi hồ sơ trực tiếp đến Chi nhánh NHPT tại địa phương có dự án để đơn vị này thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay và báo cáo NHPT quyết định cho vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước. Trước mắt, việc cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân KCN và người thu nhập thấp tại đô thị sẽ tập trung cho các dự án tại đô thị lớn và địa phương trọng điểm có nhu cầu bức thiết về loại hình nhà ở này.

Bộ Xây dựng và NHPT cũng khẳng định việc cho vay vốn tín dụng ưu đãi đầu tư để xây dựng nhà ở cho công nhân KCN và người thu nhập thấp tại đô thị là một trong những Chương trình trọng điểm của hai bên trong năm 2010. Mục tiêu đặt ra là việc đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân KCN và người thu nhập thấp tại đô thị phải thực hiện theo đúng cơ chế chính sách và hướng dẫn hiện hành; đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng; đúng đối tượng và hoàn được vốn. Cùng đó, Bộ Xây dựng và NHPT cũng sẽ nghiên cứu sửa đổi hướng dẫn phù hợp trên cơ sở tình hình triển khai thực tế.

Bộ Xây dựng cho biết, một số nguồn vốn khác như: vốn vay của các tổ chức tín dụng trong nước, vốn đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài (FDI), vốn vay của các tổ chức tín dụng quốc tế (ODA)... cũng đang được tiếp tục tìm kiếm, bổ sung để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân lao động tại các KCN.

THU HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết