17/09/2017 - 16:44

14 chủ đầu tư giải ngân trên 70% kế hoạch vốn xây dựng cơ bản 

(CT)- Năm 2017, UBND thành phố giao 3.280 tỉ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho 35 chủ đầu tư thuộc các sở ban ngành thành phố.

Dự án đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài, đoạn từ Mỹ Khánh đến Phong Điền) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tính đến trung tuần tháng 9, các chủ đầu tư đã giải ngân trên 1.755 tỉ đồng, đạt 53,5% kế hoạch. Trong đó có 14 chủ đầu tư giải ngân trên 70% kế hoạch vốn; 3 chủ đầu tư giải ngân từ 50-70% kế hoạch; 17 chủ đầu tư giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn; 1 chủ đầu tư chưa giải ngân.

Nguyên nhân nguồn vốn đầu tư giải ngân chậm so với kế hoạch là do công tác triển khai dự án của một số chủ đầu tư còn hạn chế; hồ sơ thủ tục phê duyệt dự án đầu tư chậm, công tác đấu thầu kéo dài, mất nhiều thời gian so với quy định; thủ tục thanh toán khi đã có khối lượng hoàn thành của một số đơn vị còn chậm…

Nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư phải khẩn trương lập hồ sơ thanh toán khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu.

Hạn chế thanh toán tập trung vào tháng 12-2017 và tháng 1-2018. Hằng tháng, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ sẽ thông báo tình hình giải ngân vốn đầu tư của các dự án, chi tiết theo từng nguồn vốn để phối hợp với các chủ đầu tư nhằm chủ động trong việc triển khai dự án; đồng thời, báo cáo UBND thành phố để theo dõi chỉ đạo sát sao.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết