24/05/2024 - 10:07

100% các trường xây dựng và triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học 

(CT) - Đó là một trong những mục tiêu của Kế hoạch số 97/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26-01-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên (HSSV).

Học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều) tham gia diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường" do Thành đoàn - Hội đồng Đội TP Cần Thơ tổ chức. Ảnh: CTV

Theo đó, thành phố phấn đấu 100% các trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội cho cán bộ, giáo viên và HSSV; 100% các trường tổ chức hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho HSSV; 100% các trường xây dựng và hằng năm triển khai bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học cho HSSV.

Ngoài ra, 100% các trường công khai kế hoạch, các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời khi có HSSV bị bạo lực học đường, tham gia vào các tệ nạn xã hội. 100% cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương, trường học xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và phòng ngừa tội phạm.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết