30/12/2007 - 10:52

10 sự kiện nổi bật năm 2007 trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(TTXVN)- Năm 2007, cùng với sự lãnh đạo của Đảng và công tác điều hành của Chính phủ, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã góp phần quan trọng vào những thắng lợi to lớn trên các mặt kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững mạnh. Ngày 28-12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xác định 10 sự kiện nổi bật trong hoạt động của MTTQ Việt Nam năm 2007:

1. Tham gia tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII thành công tốt đẹp.

2. MTTQ Việt Nam các cấp đang triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

3. Thực hiện tốt lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Năm cao điểm phong trào Đền ơn đáp nghĩa”, thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2007).

4. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” bước sang năm thứ 12 với nội dung ngày càng cụ thể, quy mô ngày càng rộng lớn. Ngày hội “Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư” (18-11-2007) đang trở thành ngày hội truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc như mong muốn của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

5. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục phát triển sâu rộng. Đêm “Nối vòng tay lớn” (31-12) hằng năm đã trở thành truyền thống. Năm 2007, sự ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước gấp 4 lần so với các năm trước; đã sửa chữa và làm mới trên 77 vạn ngôi nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương cho người nghèo (đạt 65% số nhà cần làm).

6. MTTQ Việt Nam các cấp luôn tổ chức thăm hỏi, kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước kịp thời ủng hộ có hiệu quả đồng bào các địa phương bị bão lụt tàn phá và tai nạn do vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, công trình thủy lợi Bản Vẽ (Nghệ An) gây ra.

7. Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ 5 (năm 2007) được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hưởng ứng tích cực, đã có số tác phẩm dự thi cao gấp đôi so với năm trước.

8. MTTQ Việt Nam các cấp đang tích cực chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VII MTTQ Việt Nam theo tinh thần Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

9. Công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, đặc biệt là các nội dung tham gia kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 30 ngày năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt - Lào.

10. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực triển khai Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở và xây dựng đề án giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Chia sẻ bài viết