05/03/2018 - 22:00

[Trường Đại học Cần Thơ] Công bố lộ trình tăng học phí đến năm học 2020-2021 

(CT)- Trường Đại học Cần Thơ đã công bố học phí dự kiến và lộ trình tăng học phí từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021.

Sinh viên ngành Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Trường ĐHCT trong giờ học thực hành. Ảnh: B.NG
Sinh viên ngành Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Trường ĐHCT trong giờ học thực hành. Ảnh: B.NG

Năm học 2018-2019, các ngành đào tạo đại trà có mức thu sau: Nhóm 1, thu 8,1 triệu đồng/năm học ở các ngành thuộc khoa, bộ môn, viện: Khoa học Xã hội và Nhân văn (trừ ngành Việt Nam học); Kinh tế; Luật; Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng (trừ ngành Công nghệ thực phẩm); Phát triển nông thôn (trừ ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật công trình xây dựng); Thủy sản (trừ ngành Công nghệ Chế biến thủy sản); Sư phạm, Ngoại ngữ, Khoa học Chính trị; Bộ môn Giáo dục thể chất (trừ các ngành sư phạm được miễn học phí); Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL. Trong nhóm này còn có ngành Quản lý công nghiệp (Khoa Công nghệ). 

Nhóm 2, thu 9,6 triệu đồng/năm học ở các ngành thuộc khoa, viện sau: Công nghệ (trừ ngành Quản lý công nghiệp); Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên; Công nghệ thông tin và Truyền thông; Khoa học tự nhiên; Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học; các ngành: Việt Nam học (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn), Công nghệ thực phẩm (Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng), Công nghệ chế biến thuỷ sản (Khoa Thủy sản), Công nghệ thông tin và Kỹ thuật công trình xây dựng (Khoa Phát triển nông thôn). Các ngành sư phạm, trường miễn học phí cho những học phần trong chương trình đào tạo. Những học phần ngoài chương trình đào tạo và học cải thiện điểm phải đóng học phí theo quy định.

Về lộ trình tăng học phí dự kiến theo Nghị định 86: Nhóm 1, tăng 810.000 đồng (năm học 2018-2019), 890.000 đồng (năm học 2019-2020) và  980.000 đồng (năm học 2020-2021). Nhóm 2, tăng 960.000 đồng (năm học 2018-2019), 1.060.000 đồng (năm học 2019-2020) và 1.170.000  đồng (năm học 2020-2021).

Đối với các ngành đào tạo chương trình tiên tiến: Ngành Công nghệ sinh học nhân hệ số 2,2 lần mức học phí và ngành Nuôi trồng thủy sản nhân hệ số 2 lần mức học phí chương trình đào tạo đại trà tương ứng. Hệ số nhân được giữ cố định trong suốt khóa học. Các ngành đào tạo chương trình chất lượng cao: Mức học phí được giữ cố định trong suốt khóa học và bình quân theo mỗi ngành tuyển sinh năm 2018 (Công nghệ thông tin: 22 triệu đồng/ năm học; Kinh doanh quốc tế: 20 triệu đồng/ năm học; Công nghệ Kỹ thuật hóa học: 22 triệu đồng/năm học). 

B.KIÊN

Chia sẻ bài viết