04/11/2020 - 19:38

Ðề nghị xây dựng quảng trường

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị đầu tư xây dựng quảng trường thành phố và khu vui chơi, giải trí để phục vụ nhu cầu của nhân dân. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố như sau:

Theo Quyết định số 105/QÐ-UBND ngày 13-1-2016 của UBND thành phố, thành phố dự kiến đầu tư xây dựng dự án quảng trường thành phố và khu văn hóa, vui chơi giải trí tại Trung tâm Văn hóa Tây Ðô (thuộc địa bàn quận Cái Răng). Dự kiến, công trình sẽ được đầu tư trong giai đoạn từ 2021 đến năm 2030.

UBND thành phố giao cho liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư Văn Phú Invest và Công ty Cổ phần 216 nghiên cứu góp ý phương án điều chỉnh quy hoạch khu Trung tâm Văn hóa Tây Ðô. Sở Xây dựng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã có công văn về việc góp ý nội dung nghiên cứu của liên danh Công ty Cổ phần đầu tư Văn Phú Invest và Công ty Cổ phần 216 về đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch khu Trung tâm Văn hóa Tây Ðô.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận ý kiến của cử tri  và tiếp tục đề xuất xây dựng quảng trường TP Cần Thơ tại trung tâm hành chính tập trung của thành phố và đầu tư các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân.

Chia sẻ bài viết