26/09/2023 - 22:39

Ðề nghị sửa chữa các cầu

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị sửa chữa các cầu trên đường Nguyễn Chí Thanh để đảm bảo an toàn giao thông; lắp đặt hệ thống thoát nước hai bên đường và lát gạch vỉa hè để đảm bảo thoát nước và cảnh quan môi trường. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp UBND quận Bình Thủy xem xét, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang thực hiện các thủ tục để tiến hành thay thế các cầu sắt trên tuyến (cầu Cống số 1, cầu Bà Mon, cầu Sáu Linh, cầu Rạch Miễu, cầu Bà Bộ, cầu Rạch Rửa, cầu Ông Bền, cầu Rạch Giữa) và lắp đặt cống thoát nước mặt đường tại những điểm đọng nước khi trời mưa. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong quý IV năm 2023.

Còn về ý kiến đề nghị lát gạch vỉa hè, hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang phối hợp UBND quận Bình Thủy để xem xét, giải quyết theo quy định.

Chia sẻ bài viết