16/06/2022 - 18:58

Ðề nghị nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 917

Cử tri kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 917 (đoạn Thới An Ðông - Lộ Bức). Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án đã được HÐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 38/NQ-HÐND ngày 4-12-2020. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, phát sinh một số nội dung cần phải điều chỉnh, do đó, UBND thành phố đã trình HÐND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư và đã được HÐND thành phố thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 56/NQ-HÐND ngày 15-10-2021.

Sau khi điều chỉnh, đường tỉnh 917 có quy mô cấp III đồng bằng, đi qua các quận Ô Môn, quận Bình Thủy và huyện Phong Ðiền, có tổng mức đầu tư khoảng 996,21 tỉ đồng. Hiện nay, UBND thành phố đang tập trung chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước tiếp theo để sớm khởi công xây dựng công trình.

Chia sẻ bài viết