17/11/2020 - 19:19

Ðề nghị di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh ra khỏi khu dân cư

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân. Nội dung trả lời của Sở Công Thương thành phố như sau:

Việc hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường vào các khu, cụm công nghiệp, Sở Công Thương đang thực hiện theo Ðề án “Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” (được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 1289/QÐ-UBND ngày 31-5-2019 của UBND thành phố). 

Sở Công Thương đã tham mưu UBND thành phố trình HÐND thành phố ban hành chính sách hỗ trợ di dời (hỗ trợ các chi phí cho việc di dời) và xây dựng dự thảo nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ di dời vào quý I năm 2022. Hiện nay, các cơ sở sản xuất có thể di dời đến chủ yếu là các cụm công nghiệp. Trong đó, cụm công nghiệp Bình Thủy đã được thành lập (Quyết định 2517/QÐ-UBND ngày  21-8-2018) và đang trong giai đoạn phê duyệt quy hoạch 1/500. Dự kiến, cụm công nghiệp này sẽ được hình thành vào năm 2022 (giai đoạn 1).   

Trong thời gian xem xét ban hành chính sách hỗ trợ cho việc di dời các cơ sở sản xuất nằm xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, Sở Công Thương đề nghị UBND quận Bình Thủy phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch kiểm tra, đánh giá mức độ ô nhiễm cụ thể, mức độ ảnh hưởng đến dân cư xung quanh để hướng dẫn doanh nghiệp có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời nhằm hạn chế ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Chia sẻ bài viết