21/09/2023 - 21:53

Ðề nghị đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế

Cử tri phản ánh tình trạng người dân khám chữa bệnh có sử dụng bảo hiểm y tế, do thiếu thuốc và vật tư y tế, phải mua thuốc bên ngoài. Cử tri đề nghị sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

UBND thành phố đã chỉ đạo ngành Y tế tập trung triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo việc cung ứng thuốc, vật tư y tế để kịp thời phục vụ công tác khám và điều trị cho người dân.

Ðối với việc mua sắm thuốc tại các cơ sở y tế công lập: Cuối năm 2022, UBND thành phố đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 21/21 bệnh viện, cơ sở y tế; đến nay tất cả các đơn vị đã có kết quả thầu thuốc. Riêng đối với năm 2023, UBND thành phố giao một đơn vị thực hiện mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương với danh mục thuốc mở rộng phục vụ điều trị từ năm 2023-2025 tại các bệnh viện trên toàn thành phố. Ðơn vị mua sắm thuốc tập trung đang tập trung thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc được UBND thành phố phê duyệt.

Ðối với hóa chất, vật tư thông thường, Sở Y tế đã tổ chức đấu thầu tập trung và đã có kết quả chọn thầu. Ðối với mua sắm trang thiết bị tại các cơ sở y tế, UBND thành phố đã cho chủ trương mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cho 20 bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn, đến nay các đơn vị đang thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định.

UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế chủ động hướng dẫn các bệnh viện, cơ sở y tế trong việc dự trù thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế để đảm bảo cung ứng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân.

Chia sẻ bài viết