12/04/2024 - 09:59

Ðảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 8-4-2024 về việc đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố.

Công nhân Công ty Điện lực TP Cần Thơ thực hiện công tác vệ sinh, bảo dưỡng trạm biến áp trên địa bàn phường Trà Nóc, quận Bình Thủy.

Ðể đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố và UBND quận, huyện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Theo đó, yêu cầu Sở Công Thương thành phố phối hợp với Truyền tải điện Miền Tây 1, Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trong quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố; đồng thời đề xuất UBND thành phố các giải pháp chỉ đạo (nếu cần thiết) để thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các công trình điện...

Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết các vướng mắc về chủ trương đầu tư, thủ tục đầu tư xây dựng để đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn điện và lưới điện trên địa bàn thành phố; tham mưu cho UBND thành phố phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền để xác định lựa chọn chủ đầu tư, khẩn trương triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện theo tiến độ quy hoạch được duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo đột xuất kịp thời tình hình sử dụng đất cho các công trình năng lượng, điện lực thuộc kế hoạch để thực hiện quy hoạch điện VIII tại địa phương; tham mưu UBND thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

UBND các quận, huyện phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết (hoặc đề xuất giải quyết) dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình nguồn điện và lưới điện (các công trình truyền tải điện) trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của địa phương. Truyền tải điện Miền Tây 1 chủ động triển khai kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng lưới điện truyền tải và trạm điện, nhằm ngăn ngừa các sự cố, đảm bảo an toàn trong vận hành, cung cấp điện ổn định, liên tục.

Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch cung cấp điện năm 2024. Ðồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư, xây dựng các công trình lưới điện, trạm biến áp 110kV được giao trên địa bàn thành phố; đảm bảo vận hành đồng bộ, hiệu quả, không để thiếu điện trong mọi trường hợp… Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 10-7-2023 của UBND thành phố về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

MỸ HOA

Chia sẻ bài viết