27/09/2011 - 10:08

Xuất khẩu nông lâm và thủy sản đạt gần 19 tỉ USD

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Giá trị xuất khẩu nông, lâm và thủy sản tháng 9 ước đạt 2,4 tỉ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng lên 18,9 tỉ USD, tăng trên 38% so với cùng kỳ năm 2010.

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt 10,7 tỉ USD, trong đó xuất khẩu gạo 9 tháng đạt 6,2 triệu tấn, kim ngạch đạt 3,1 tỉ USD, tăng 17,4% về lượng và 25,6% về giá trị. Cùng với gạo, xuất khẩu cà phê đạt gần 1 triệu tấn, đạt 2,2 tỉ USD, tăng 8,9% về lượng và 66,5% về giá trị so với năm 2010.

Đối với xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính và đồ gỗ, 9 tháng đạt kim ngạch trên 3 tỉ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 2,9 tỉ USD, tăng 18%; sản phẩm mây tre, cói thảm ước đạt 146 triệu USD, giảm nhẹ 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

HOÀNG TÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết