28/04/2008 - 23:43

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ tăng giá lúa gạo gây bất ổn thị trường

Thực hiện chấn chỉnh đầu cơ tăng giá gạo gây bất ổn thị trường gạo trong nước và xuất khẩu, ngày 28-4-2008, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ban hành công văn 2206/UBND-KT, chỉ đạo:

Giao Sở Thương mại chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Công an thành phố, UBND các quận, huyện và các ngành có chức năng liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp đầu cơ tăng giá gạo, gây bất ổn định thị trường trong nước và xuất khẩu lậu lúa, gạo; chỉ đạo các công ty kinh doanh lương thực tiếp tục mua lúa, gạo theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 481/TTg-KTTH ngày 31-3-2008, không để xảy ra tình trạng mất cân đối lương thực, tình trạng khan hiếm cục bộ, bình ổn giá cả và phải đảm bảo lợi ích của nông dân, bảo đảm tiêu dùng và xuất khẩu, cung ứng gạo ổn định cho thành phố và các khu vực trong nước.

Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có chức năng kinh doanh lương thực mua vét đầu cơ lúa, gạo; các trường hợp vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm. Sở Thương mại phối hợp với Sở Tài chính, UBND quận, huyện và các cơ quan chủ động nắm bắt tình hình và điều hành theo chức năng được giao; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Giao Sở Văn hóa- Thông tin chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đưa tin chính xác, tránh việc bình luận thiếu chính xác và đưa ra các dự báo thiếu cơ sở đối với tình hình cân đối lương thực và giá lúa, gạo, gây tác động không tốt đến tâm lý người dân và mất ổn định thị trường. Giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp các sở, ngành liên quan và địa phương bảo đảm cung cấp đủ giống, vật tư nông nghiệp, chuẩn bị tốt các điều kiện cho phòng, chống dịch bệnh phục vụ cho sản xuất vụ lúa hè thu...

THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết