30/05/2020 - 07:29

Xây dựng thương hiệu Trường Đại học Tây Đô 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường Đại học Tây Đô (ĐHTĐ) đã đạt nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mục tiêu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025 là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; củng cố hoàn thiện tổ chức bộ máy, phát triển toàn diện nguồn nhân lực; tăng cường củng cố chất lượng đào tạo, từng bước đáp ứng nhu cầu xã hội, xây dựng thương hiệu nhà trường”.

Đồng chí Lê Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Hội thi  “Trường ĐHTĐ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: TDU cung cấp

Đảng bộ Trường ĐHTĐ hiện có 5 chi bộ trực thuộc, với 102 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường quan tâm xây dựng kế hoạch, chương trình học tập, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05. Đồng chí Lê Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Trường ĐHTĐ, cho biết: “Đảng bộ tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng nhiều hình thức: hội nghị chuyên đề; trao đổi, tọa đàm trong sinh hoạt chi bộ... Một số chi bộ phát hành tập san tổng hợp các bài viết của chi bộ về chủ đề này hằng năm. Đặc biệt, Hội thi “Trường ĐHTĐ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được duy trì nhiều năm qua nhân kỷ niệm Ngày sinh của Bác. Với các phần thi tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ, thi báo cáo và thi sân khấu hóa, hội thi đã lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia”.

Đảng bộ Trường ĐHTĐ lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Các chi bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt chi bộ kết hợp với về nguồn ở các địa điểm lịch sử; nội dung sinh hoạt sát thực với nhiệm vụ của đơn vị, đảng viên. Đồng chí Lê Văn Sơn thông tin: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã làm tốt công tác phối hợp, xây dựng mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu và các đoàn thể nhằm nâng cao chất lượng công tác đảng, chất lượng dạy và học. Nhà trường định kỳ rà soát, đánh giá, cập nhật, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, thực hiện tốt việc công khai để người học và xã hội biết. Việc tổ chức dự giờ, đánh giá năng lực và xếp loại giảng viên cơ hữu; trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập... được quan tâm.

Tháng 3-2018, Trường ĐHTĐ đã nhận quyết định cấp chứng nhận và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường cũng đã hoàn thành đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo trình độ đại học vào tháng 12-2019. Trong năm 5 qua, Trường ĐHTĐ đã mở mới 3 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 7 ngành đào tạo trình độ đại học; đã tuyển sinh được 10.469 sinh viên đại học và 991 học viên cao học. Tổng số sinh viên, học viên đã tốt nghiệp là 7.486, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm và có việc làm tốt đã góp phần tích cực vào việc nâng cao uy tín cho Trường. Trong 5 năm qua, Trường nghiệm thu 157 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; 26 sách, giáo trình đã xuất bản; 133 giáo trình đã được nghiệm thu; gần 200 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành... Trường tiếp tục mở rộng quan hệ với một số trường ở Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Philippines...

Với phương châm “Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới”, Đảng bộ Trường ĐHTĐ đề ra những chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó hằng năm, 100% đảng viên học tập quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu phát triển 40 đảng viên, trong đó đặc biệt quan tâm đến đoàn viên… Trong chương trình hành động của nhiệm kỳ mới, Đảng ủy Trường ĐHTĐ xác định 3 nhóm hành động chính: tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên, cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn trường; tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng giáo dục; lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt các nghị quyết của cấp trên, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Duy Khôi

Chia sẻ bài viết