12/03/2013 - 20:28

Xây dựng nông thôn mới ở xã Trường Xuân B

Xuất phát điểm là xã thuần nông, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là "đòn bẩy" giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Đây là chủ trương đúng đắn nên được người dân đồng tình ủng hộ. Song, do nhiều yếu tố khách quan, công cuộc XDNTM của Trường Xuân B chưa đạt được kết quả như mong muốn. Đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân, đề ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương… là những cách Trường Xuân B đang áp dụng nhằm đưa công cuộc XDNTM sớm về đích…


*Nhiều cái khó

Cây lúa vẫn là thu nhập chính của người dân xã Trường Xuân B. 

Theo Ban Chỉ đạo Thực hiện chương trình XDNTM xã Trường Xuân B (gọi tắt là Ban Chỉ đạo xã), xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình XDNTM và Ban Quản lý ấp nhằm chỉ đạo, theo dõi tiến độ và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình. Hiện Trường Xuân B đã hoàn tất công tác quy hoạch, phê duyệt đề án XDNTM 8/8 ấp và đạt 7/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về XDNTM. Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương, trong năm 2012, xã đã thực hiện thủy lợi nội đồng với chiều dài khoảng 9.000m, kinh phí khoảng 500 triệu đồng - hoàn toàn do nhân dân đóng góp. Đồng thời xã cũng xây dựng thêm 1 mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" trong vụ đông xuân 2012-2013, với diện tích mở rộng trên 229ha…

Những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Xuân B trong công cuộc XDNTM đã được khẳng định. Tuy nhiên, nếu xét mặt bằng chung, những tiêu chí xã đạt được chưa mang tính "mở đường" cho tiến trình XDNTM. Việc hoàn thành một số tiêu chí cần vốn đầu tư lớn như: giao thông, y tế, thu nhập, chợ nông thôn… đối với Trường Xuân B là vấn đề nan giải. Ông Hồ Chí Tính, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân B, nhìn nhận: "Mặc dù Chương trình XDNTM đã đạt được những kết quả bước đầu, song do nguồn lực đầu tư còn hạn chế đã ảnh hưởng đến tiến độ XDNTM của xã. Đa phần người dân nhận thức được vai trò của việc XDNTM, song thu nhập chính chủ yếu từ cây lúa, đời sống gặp nhiều khó khăn nên việc huy động vốn từ nhân dân không hề đơn giản". Song song đó, phần lớn cán bộ nằm trong Ban chỉ đạo XDNTM làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chưa được tập huấn nhiều nên còn lúng túng trong việc chỉ đạo, điều hành.

Thực hiện Nghị quyết 06 của Huyện ủy Thới Lai về Phát triển kinh tế hộ, xã đã xây dựng được một số mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, quá trình ứng dụng và nhân rộng mô hình lại gặp nhiều cản ngại. Bà Trần Thị Huỳnh Hoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trường Xuân B, nói: Để thực hiện tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất (tiêu chí 13), xã khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, vận động nông dân vào hợp tác xã, tổ hợp tác… Không chỉ nông dân, thanh niên mà chị em phụ nữ cũng hưởng ứng xông xáo. Tuy nhiên, làm thế nào để tìm đầu ra cho sản phẩm vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Điển hình, vụ đông xuân 2012-2013, xã đã vận động được một số bà con từ bỏ tập quán sạ giống IR 50404 chuyển sang trồng giống Jasmine 85. Tuy nhiên, do chưa thực hiện đồng bộ dẫn đến tình trạng "da beo". Sản lượng lúa Jasmine thu hoạch quá ít nên khi thu mua, giá lúa Jasmine bị thương lái "cào bằng" với các giống lúa thường".

*Chọn bước đi chắc, căn cơ

Qua 2 năm thực hiện, Chương trình XDNTM ở TP Cần Thơ nói chung và xã Trường Xuân B nói riêng đã trở thành phong trào sâu rộng, huy động được cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người dân vào cuộc. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành hữu quan, vai trò chủ thể của người dân vẫn chưa được tận dụng và phát huy đúng mức. "Mục tiêu xây dựng nông thôn mới là cải thiện mọi mặt về đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ở nông thôn. Để làm được điều này, mỗi địa phương phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng". Chẳng hạn, khi làm một tuyến đường giao thông, Nhà nước phải tổ chức họp dân, xem người dân cần gì, địa phương đã có những gì, cần huy động thêm nguồn lực nào, cách thức huy động ra sao… Có như vậy, người dân mới nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc XDNTM" - ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, phân tích.

Năm 2013, Trường Xuân B đề ra mục tiêu hoàn thành thêm 2 tiêu chí: Tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả (tiêu chí số 13) và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (tiêu chí 15). Ông Hồ Chí Tính, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân B, cho biết: "Quá trình XDNTM, Trường Xuân B rất cần vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn khá lớn, cần nhiều kinh phí trong khi vốn đầu tư từ ngân sách lại có hạn. Vì vậy, trong năm 2013 này xã sẽ có sự cân nhắc trong việc xem xét tiêu chí nào cần hoàn thành trước, tiêu chí nào có thể gác lại. Trước mắt, xã tập trung hoàn thành các tiêu chí không tốn kinh phí như: giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, chỉnh trang nhà cửa, hoàn thiện các thiết chế văn hóa... nhằm tạo vẻ mỹ quan cho khu vực nông thôn". Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và chưa được trong công tác XDNTM thời gian qua, Ban Chỉ đạo xã trong sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát tiến độ XDNTM tại 8/8 ấp. Theo đó, Ban Chỉ đạo xã đánh giá kết quả thực hiện 20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về XDNTM. Đồng thời kiểm tra thực tế về khối lượng, tỷ lệ hoàn thiện các công trình… từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong quá trình chỉ đạo XDNTM.

Mới đây, trong buổi làm việc với xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai về tình hình XDNTM trên địa bàn xã, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng, chỉ đạo: Với lợi thế phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa, xã cần tập trung đầu tư phát triển lĩnh vực này thông qua việc nhân rộng mô hình "Cánh đồng mẫu lớn". Đây là bước đi căn cơ để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, tạo đà cho việc vận động đóng góp hoàn thành các tiêu chí về XDNTM. Trong điều kiện nguồn vốn Nhà nước còn hạn hẹp, địa phương cần tranh thủ nguồn vốn bên ngoài, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án để tập trung hoàn thành các tiêu chí. Song song đó, xã tiếp tục cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn về XDNTM để tăng cường nguồn lực phục vụ công tác chỉ đạo, tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong dân về XDNTM…

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết