24/03/2023 - 19:19

Xây dựng mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị”

(CT) - Ngày 24-3-2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị” trên địa bàn quận.

Theo đó, Mặt trận các cấp trong quận phối hợp vận động nhân dân đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng khu dân cư văn minh đô thị. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận chọn khu vực 4, phường Hưng Lợi làm điểm chỉ đạo thực hiện mô hình. Các phường chọn điểm chỉ đạo và tổ chức phát động thực hiện mô hình tại địa phương. Thông qua việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong các tầng lớp nhân dân; tạo cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, an ninh trật tự được bảo đảm; tăng cường sự gắn kết cộng đồng... Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận yêu cầu Mặt trận các cấp xây dựng khu dân cư kiểu mẫu phải thực chất, đặt lợi ích của người dân, cộng đồng lên trước nhằm đảm bảo cho sự phát triển liên tục, bền vững. Thời gian thực hiện mô hình từ tháng 4-2023 đến tháng 11-2023.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều và Phòng Dân tộc quận ký kết thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

THANH THY

Chia sẻ bài viết