13/02/2018 - 17:05

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, vì sự phát triển của thành phố 

PHAN THỊ HỒNG NHUNG 
Chủ tịch UBMTTQVN thành phố

Năm 2017, hệ thống Mặt trận các cấp trong thành phố tiếp tục tạo được những dấu ấn mới trong công tác tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã triển khai, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch năm 2017 của thành phố, tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển của thành phố trong những năm tiếp theo.

Trao cờ cho đơn vị đăng cai năm 2018 - UBMTTQ Hải Phòng. Ảnh: VĂN SƠN-TTXVN

Nhìn lại hơn một năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thực sự lan tỏa, đi vào đời sống, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết; nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện; an sinh xã hội được đảm bảo; dân chủ ngày càng được mở rộng và phát huy; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 

Điểm nổi bật là Mặt trận các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, bám sát thực tiễn cuộc sống, từ đó xây dựng nhiều mô hình sáng tạo, những cách làm hay, hiệu quả được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng. Mặt trận các cấp trong thành phố đã chọn 107 điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động; đồng thời, xây dựng 374 mô hình trên nhiều lĩnh vực, đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của cộng đồng dân cư, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về “chất”, sự đồng thuận cao trong xã hội. Trong đó, Mặt trận các cấp tăng cường giám sát để việc xét công nhận gia đình văn hóa đi vào thực chất. Năm qua, có 94,47% hộ được xét công nhận và tái công nhận gia đình văn hóa; công nhận mới 6 khu dân cư văn hóa; công nhận thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 68/85 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 7 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Qua thực hiện Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được phát động, triển khai sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung thi đua phong phú, thiết thực; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, kiện toàn vững mạnh...

Thực hiện phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận các cấp đã hiệp thương triển khai, phân công các tổ chức thành viên tích cực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo về nhiều mặt. Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp chủ động vận động các nguồn lực trong xã hội cùng chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Toàn thành phố đã vận động tặng 107.613 phần quà, tổng trị giá gần 53 tỉ đồng; Quỹ  “Vì người nghèo” 3 cấp trong thành phố cũng vận động gần 30 tỉ đồng; xây dựng, sửa chữa 837 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 48 căn nhà tình thương với tổng trị giá hơn 40 tỉ đồng.

Việc vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện tốt. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được các ngành, các cấp quan tâm tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức phiên chợ đêm, hội chợ thương mại đưa hàng Việt về nông thôn... được nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đồng tình hưởng ứng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Việc phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh được Mặt trận các cấp cùng các tổ chức thành viên chú trọng thực hiện. Trong đó, Mặt trận các cấp trong thành phố thực hiện 237 cuộc giám sát; đã tập hợp các nhà khoa học, nhà quản lý, các nhân sĩ, trí thức tổ chức gần 200 cuộc phản biện xã hội và góp ý kiến vào các nội dung lớn có ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, địa phương cùng các vấn đề đời sống của người dân, giúp địa phương hoàn chỉnh các quyết sách sát thực tế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, ý chí, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, năm nay cũng là năm thứ 2, Thường trực Thành ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố. Các quận, huyện, xã, phường, thị trấn cũng phân công các cán bộ chủ chốt về chung vui với bà con ở các khu dân cư. Đây là động lực cho khu dân cư quyết tâm, đoàn kết xây dựng quê hương và tạo nên khí thế vui tươi cho ngày hội. Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết tại các khu dân cư đều đảm bảo phần “lễ” và phần “hội”, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương của bà con. Điều đó được minh chứng bằng những kết quả cụ thể như: số gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước, hộ nghèo giảm, đời sống nhân dân được cải thiện, giao thông thông thoáng, bộ mặt nông thôn, đô thị thay đổi từng ngày…

Trong năm 2018, Mặt trận các cấp trong thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm của Thành ủy đề ra là “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”. Mặt trận các cấp của thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Gắn việc thực hiện Cuộc vận động với các phong trào của các ngành liên quan; tập trung vận động Quỹ “Vì người nghèo” và có biện pháp hữu hiệu giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững; tiếp tục nâng chất việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”; đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Cán bộ Mặt trận các cấp thường xuyên sâu sát với nhân dân, tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể, gắn liền với cuộc sống và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, thúc đẩy Cần Thơ ngày càng phát triển, xứng tầm đô thị trung tâm của ĐBSCL...

Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, tôi xin trân trọng gửi đến toàn thể đồng bào, chiến sĩ, nhân sĩ, trí thức, các vị chức sắc, đồng bào các tôn giáo, dân tộc những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất! Ghi nhớ lời Bác dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, mỗi công dân của thành phố - với lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng cống hiến, hãy tích cực góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, vì sự phát triển của thành phố. 

Chia sẻ bài viết