02/11/2023 - 14:36

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 

Trong năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường An Khánh, quận Ninh Kiều đã đề ra nhiều biện pháp nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

DQTT phường An Khánh tham gia tuần tra.

Ban CHQS phường An Khánh luôn duy trì nghiêm kíp trực sẵn sàng chiến đấu đúng theo quy định, tăng cường hoạt động nắm tình hình trên địa bàn, tổ chức canh phòng, tuần tra đêm bảo vệ an toàn tại đơn vị. Trong 10 tháng qua, đơn vị tổ chức tuần tra độc lập 240 cuộc; phối hợp lực lượng Công an phường tổ chức trên 700 cuộc tuần tra. Ban CHQS phường điều động Dân quân thường trực (DQTT) trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ, Tết; luyện tập các phương án chiến đấu, phòng, chống cháy nổ bảo vệ cơ quan… Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Ban CHQS phường An Khánh tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của triều cường, tham gia xây dựng khu căn cứ chiến đấu giả định phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ của Bộ CHQS TP Cần Thơ năm 2023. Chiến sĩ Hoàng Lê Ðức Bình nói: “Tôi và các đồng chí trong đơn vị xác định tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của chỉ huy. Những vụ cháy, tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường, chúng tôi đều có mặt sớm để hỗ trợ, bảo vệ hiện trường để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ”.

Hằng ngày, các DQTT phường đều tổ chức vệ sinh đơn vị trước khi bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ. Ðơn vị bố trí các khu vực trực ban, khu làm việc, giao ban, khu bếp, nghỉ ngơi của CBCS khoa học, gọn gàng. Ban Chỉ huy thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác trực chỉ huy, trực ban nội vụ của đơn vị. Do đó từng CBCS đều thực hiện nghiêm các quy định tại Ban CHQS phường cũng như hoàn thành các công việc đúng kế hoạch, thời gian. Anh Trần Văn Bé Hai, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Khánh, cho biết: “Ðơn vị phối hợp các ban, ngành, đoàn thể phường vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị, khu vực văn hóa an toàn, xây dựng tốt nền quốc phòng toàn dân, vững mạnh. Các DQTT phường và dân quân ở các khu vực tích cực tham gia vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp trên địa bàn phường”.

Ban CHQS phường An Khánh phát huy vai trò tham mưu Ðảng ủy, UBND phường, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt chỉ tiêu trên giao, chất lượng thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật tăng; kiện toàn lực lượng Dân quân tự vệ theo đúng biên chế, quy định… Ðơn vị tham mưu điều động và tổ chức huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ đạt 100% chỉ tiêu, kết quả kiểm tra đạt khá tốt, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Ðồng thời kết hợp chặt chẽ huấn luyện với làm công tác vận động quần chúng, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về quan điểm đường lối đối nội, đối ngoại của Ðảng, góp phần xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Theo anh Trần Văn Bé Hai, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Khánh, Chi bộ Quân sự phường và Ban Chỉ huy thường xuyên tổ chức quán triệt tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và đơn vị; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS... Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động ngăn ngừa và kịp thời xử trí khi có tình huống xảy ra. CBCS không ngừng nâng cao nhận thức chính trị và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó xác định tốt vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết