04/02/2021 - 09:15

Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ 

Qua 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên (PTTN) giai đoạn 2011-2020, các bộ, ngành, địa phương đã cụ thể nhiều đề án, chương trình nhằm chăm lo, hỗ trợ các đối tượng thanh niên. Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức (CBCC) trẻ có cơ hội rèn luyện và trưởng thành là kết quả nổi bật trong thực hiện chiến lược này. Qua đó, góp phần tạo nguồn nhân lực kế thừa có trình độ chuyên môn, kỹ năng vững vàng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.   

Anh Nguyễn Hoàng Nhiệm (đứng), Phó Chủ tịch UBND xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ cùng với công chức Bộ phận Một cửa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Anh Nguyễn Hoàng Nhiệm (đứng), Phó Chủ tịch UBND xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ cùng với công chức Bộ phận Một cửa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Nhiều kết quả nổi bật 

Hai đề án được xem là cơ sở pháp lý tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ trẻ rèn luyện và cống hiến là đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 và đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho CBCC trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020. Từ năm 2015 đến năm 2020, có 14.330 CBCC trẻ thuộc 2.293 xã (của 42 tỉnh, thành) được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đạt 61,2% nhu cầu bồi dưỡng của địa phương và đạt 98% mục tiêu đề ra. Tại TP Cần Thơ, từ năm 2011 đến nay, Sở Nội vụ phối hợp, chủ trì với các sở, ngành liên quan tổ chức 13 lớp cho hơn 811 CBCC từ cấp thành phố đến cấp xã. Hằng năm, khoảng 15% CBCC trẻ được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Anh Nguyễn Quốc Vinh, công chức Văn phòng - Thống kê, UBND phường Thới Bình (quận Ninh Kiều), cho biết, hằng năm, anh đều được tham gia các lớp bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng chuyên ngành, như: cải cách hành chính, các kỹ năng vận hành tiêu chuẩn ISO, kỹ năng giao tiếp… Qua đó, giúp anh thường xuyên cập nhật kiến thức mới, trau dồi kỹ năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều CBCC trẻ trên địa bàn thành phố được quan tâm đưa vào quy hoạch, cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Anh Nguyễn Hoàng Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ, được cử học đại học chuyên ngành Phát triển nông thôn (Trường Ðại học Cần Thơ) từ năm 2015 và tốt nghiệp vào tháng 11-2020. Anh Nhiệm, từng học trung cấp ngành Luật. Ðược học nâng cao trình độ chuyên môn ở lĩnh vực phát triển nông thôn, giúp anh tự tin hơn khi vận dụng kiến thức chuyên môn vào công tác chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường đào tạo cán bộ trẻ

Một thực tế hiện nay là lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Bên cạnh đó, kinh phí của địa phương còn hạn chế nên việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cho thanh niên phải lồng ghép vào nhiệm vụ của các ngành, các cấp. Từ thực trạng đó, lãnh đạo nhiều địa phương cho rằng, cần có cơ chế, chính sách căn cơ và lâu dài, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kỹ năng cho thanh niên, trong đó có đội ngũ CBCC, viên chức trẻ, tạo nguồn cán bộ chất lượng ở cấp cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược PTTN Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thi hành Luật Thanh niên 2020. Do đó, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, triển khai có hiệu quả việc thu hút trí thức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; chú trọng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, ý thức kỷ luật, tư duy, năng lực và sức sáng tạo để tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở. Các địa phương cần đánh giá toàn diện hơn kết quả triển khai thực hiện đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho CBCC trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020, để xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Trong đó, chú ý đến đối tượng CBCC trẻ cấp xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Chiến lược PTTN Việt Nam giai đoạn 2021-2030 để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Các bộ, ngành tập trung nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhất là các văn bản quy định chi tiết Luật Thanh niên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cho rằng Chiến lược PTTN Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cần có những chính sách căn cơ để tạo nguồn cán bộ trẻ kế cận giỏi chuyên môn, vững kỹ năng. Ðây là nền tảng hình thành thế hệ công dân toàn cầu, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, nền công vụ thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược PTTN Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của TP Cần Thơ, thành phố hiện có 26.126 CBCC, viên chức; trong đó có 5.886 CBCC, viên chức trong độ tuổi thanh niên. Số thanh niên đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là 114 người, chiếm 1,94%. Tỷ lệ CBCC, viên chức trẻ được quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 là 755 người, đạt 23,5%. 

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết