05/04/2017 - 20:44

Xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ người dân

(CT)- Ông Huỳnh Ngọc Thuần, Trưởng Phòng Nội vụ quận Ô Môn, cho biết: tính đến quý I-2017, quận đã tiếp xúc công dân tại địa bàn dân cư ở 52 khu vực (trong năm 2016 là 48 khu vực), theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 28-6-2016 của quận. Việc thực hiện kế hoạch này nhằm giúp lãnh đạo quận và phường giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của nhân dân về pháp luật; từng bước đổi mới công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân đối với chính quyền ở cơ sở, góp phần nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của quận Ô Môn. Chương trình này sẽ thực hiện tại tất cả 83 khu vực thuộc 7 phường trên địa bàn quận Ô Môn trong năm 2017.

Bên cạnh đó, UBND quận Ô Môn, tiếp tục duy trì tổ chức chương trình Thứ bảy gặp gỡ doanh nghiệp, định kỳ vào ngày thứ bảy đầu tiên của tháng, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp và các hộ tiểu thương, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra phương hướng giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

P.N

Chia sẻ bài viết