15/12/2011 - 08:23

Xây dựng Chiến lược Dân số và Sức khoẻ sinh sản phù hợp với đặc điểm riêng từng tỉnh, thành

(CT)- Ngày 14-12, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc triển khai Chiến lược Dân số và Sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là chiến lược), được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có hiệu lực từ ngày 14-11-2011. Đây là nội dung quan trọng của chiến lược phát triển KT-XH của đất nước, tập trung nâng cao chất lượng dân số (DS), cải thiện sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, phát huy lợi thế của cơ cấu “DS vàng”, chủ động điều chỉnh tốc độ tăng DS và kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh.

Chiến lược có 11 mục tiêu, trong đó mục tiêu chủ yếu là phấn đấu tốc độ tăng DS ở mức khoảng 1% vào năm 2015 và ổn định ở mức khoảng 1% vào năm 2020; giảm mạnh tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ liên quan đến thai sản... Để thực hiện mục tiêu, chiến lược đề ra các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền với công tác DS; truyền thông, chuyển đổi hành vi, hoàn thiện chính sách DS; ... đề ra 13 dự án góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược. Đại diện các tỉnh, thành phố đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế giữ nguyên bộ máy cán bộ DS, tăng cường đào tạo cán bộ và cộng tác viên DS, thay đổi Thông tư 32/2008/TTLT-BYT-BTC BYT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DS và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006-2010 vì định mức chi quá thấp...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo: Hiện nay, công tác DS Việt Nam đối mặt với 3 nguy cơ. Đó là chất lượng dân số chưa cao; nhiều tỉnh, thành mất cân bằng giới tính khi sinh và mức sinh thay thế giữa các tỉnh, thành chênh lệch nhiều. Vì vậy, Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn cho các tỉnh, thành phố xây dựng chiến lược và lưu ý cần xây dựng chiến lược phù hợp với đặc điểm riêng của từng địa phương. Đồng thời, Bộ Y tế nên làm việc với 10 tỉnh, thành có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao và lưu ý các tỉnh, thành đặc biệt quan tâm giải quyết vấn đề này.

HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết