30/08/2016 - 21:08

TP CẦN THƠ

Vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp tăng hơn 62%

(CT)- Trong 8 tháng đầu năm 2016, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 719 doanh nghiệp (DN) các loại hình với tổng vốn đăng ký 3.446 tỉ đồng. Số DN đăng ký thành lập mới tăng 5,6% so với cùng kỳ và số vốn đăng ký tăng hơn 62%. Phòng Đăng ký kinh doanh cũng cấp thay đổi đăng ký kinh doanh cho 1.271 lượt DN, trong đó có 168 DN đăng ký tăng vốn 1.834,4 tỉ đồng, 15 DN giảm vốn 134,9 tỉ đồng; giải thể 52 DN các loại hình với tổng vốn 287,6 tỉ đồng.

Để hỗ trợ DN trên địa bàn yên tâm hoạt động, các sở, ngành thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các DN sáng tạo và khởi nghiệp. Tăng cường các hoạt động kết nối ngân hàng-doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn về vốn phục vụ đầu tư, sản xuất. Công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nội địa, thị trường xuất khẩu được đẩy mạnh, nhất là các nhóm hàng, mặt hàng có khả năng cạnh tranh, thị trường ổn định. Đồng thời, thực hiện tốt công tác dự báo thị trường trong và ngoài nước, phổ biến kịp thời thông tin thị trường; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế DN, tận dụng tối đa các cơ hội phát triển và hạn chế những thách thức của hội nhập. Thành phố cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành hữu quan đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư; thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu hút các nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng của thành phố.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết