12/07/2020 - 12:45

Viết cho cha

Từ Dạ Linh

Và cha mắt nhìn đã mờ
Chân run run bước
Roi giờ cất đâu
Con ước thêm lần cúi đầu
Nghe cha dạy dỗ
Nông sâu chuyện đời.

 Cha giờ trí nhớ rong chơi
Nhớ quên
Quên nhớ
Chuyện đời gió mây
Đâu còn vững chãi ruộng cày
Đồng sâu đồng cạn dãi dầu vì con.

 Nhớ câu người ví Thái Sơn (1)
Thương cha lòng những dỗi hờn ngọn roi
Con xin một lần nữa thôi
Nghe cha dạy dỗ
Chuyện đời đục trong.

(1): Ca dao "Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Viết cho cha