Chia sẻ:

Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng và phát triển đất nước

Thời sự 21-09-2022

(CTO) - Sáng 21-9, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Nghị quyết số 27).

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, sở, ban, ngành, trường đại học,… tham dự.

Thực hiện: Bích Ngọc - Minh Thảo - Quách Hùng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI