Chia sẻ:

Ra mắt bệnh viện cây ăn quả

Thời sự 15-11-2019

Ngày 15-11, tại Tiền Giang, Viện Cây ăn quả miền Nam và Tập đoàn Lộc Trời tổ chức ra mắt Bệnh viện Cây ăn quả. Hệ thống bệnh viện cây ăn quả có 57 bác sĩ cây trồng, bao gồm các chuyên gia Viện Cây ăn quả miền Nam và lực lượng kỹ sư nông nghiệp của Tập đoàn Lộc Trời được Viện Cây ăn quả miền Nam đào tạo. Lực lượng này sẽ thực hiện các hoạt động chuyển giao kiến thức canh tác và dinh dưỡng, tư vấn kịp thời cho người làm vườn khi phát sinh sâu, bệnh trên cây ăn quả.

Thực hiện: Bình Nguyên

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI