Chia sẻ:

Máy lựa trái “2 trong 1”

Phóng sự 11-10-2020

“Máy lựa hạnh tự động theo màu sắc và kích thước” là giải pháp sáng tạo khoa học kỹ thuật của nhóm học sinh Lê Quốc Cư, Tô Hữu Bằng và Nguyễn Hồng Hải, Trường THCS-THPT Trường Xuân (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ). Máy thay người, có thể làm cùng lúc “2 trong 1”: vừa lựa chọn độ chín, vừa lựa chọn kích thước trái - giải pháp này có tính khả thi và hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH – NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI