Chia sẻ:

Bình Thủy quyết liệt triển khai Chỉ thị 16 phòng chống dịch COVID-19

Thời sự 15-07-2021

(CTO)- Ngày 14-7, ngày đầu tiên quận Bình Thủy thực hiện quyết định của UBND TP Cần Thơ về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Bình Thủy theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Quận ủy, UBND quận Bình Thủy yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành quận, chủ tịch UBND của 8 phường thuộc quận, đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQVN và các hội, đoàn thể quận khẩn trương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận trong vòng 15 ngày (kể từ 0 giờ ngày 14-7-2021) theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, khu vực cách ly khu vực, phân xưởng, nhà máy, doanh nghiệp sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Thực hiện: Kim Xuân - Quách Hùng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI