01/04/2023 - 21:07

Vệt nắng chiều

Phan Duy

Có một chiều mây trôi qua phố

đem ưu tư cho nắng chợt vàng

là một chiều miên man cơn gió

vì sao còn nhớ mãi chưa nguôi

 

Cũng một chiều em ta trẻ lại

thanh xuân nào tuổi thoáng lên vai

chợt nhận ra mây trôi thành nhớ

mắt môi nào hóa nỗi xanh rêu

 

Là một chiều tình bỗng quạnh hiu

lần sang ngang cho mình xa lạ

lần sang ngang người đi vội vã

mây lang thang phố chợt thành chiều

 

Nghe nức nở màu đá cô liêu

vàng cơn phố mây trôi vào hạ

còn ai để tươi xanh màu lá

mùa em đâu xa thẳm mây trời

 

Có thể rồi phố cũng lẻ loi

như ta men chút say niềm nhớ

như ta say chút men tình lỡ

gót nhỏ nào đâu dễ phôi phai

 

Có một chiều buồn héo qua tay

em ta ơi còn về không nhỉ

ai đem phơi hoàng hôn thi vị

suốt chiều vệt phố nắng chia ly...

Chia sẻ bài viết