26/12/2021 - 11:19

Về bến sông xưa 

ĐẶNG HOÀNG THÁM

 

Tôi về

bến xưa chiều phai nắng

Hoa bần tim tím rụng ven sông

Cánh cò bay cuối trời hoang vắng

Khói đồng xa khuất bóng cô thôn

 

Hỏi em

phương nào có nhớ?

Hội đình xưa hai đứa hẹn hò

Trăng rơi trên mái tóc thề đêm ấy

Bâng khuâng còn đến bây giờ?

 

Tôi đã xa nhà nhiều năm. Nay trở lại

Bến đò xưa đâu dấu vết thời gian?

Vẫn đông đúc người qua sông mỗi buổi

Mà nghe sao hiu hắt gió trong lòng!

 

Sông vẫn trôi miệt mài ra biển cả

Hỏi đời ta

còn mấy ngã ba sông?

Thương mẹ quê chiều hôm ngóng đợi

Tóc pha sương trắng tự bao giờ!

Chia sẻ bài viết