22/08/2010 - 08:24

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG:

Văn phòng Chính phủ cần chủ động đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng thời kỳ của đất nước

Ngày 21-8, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (28/8/1945 - 28/8/2010).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và chúc mừng cán bộ, chuyên viên Văn phòng Chính phủ qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Văn phòng trong cả nước.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh gửi lẵng hoa chúc mừng buổi lễ.

Đọc diễn văn tại kễ kỷ niệm, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Kể từ ngày thành lập đến nay, Văn phòng Chính phủ luôn gắn liền và gánh vác trọng trách là cơ quan tham mưu tổng hợp và giúp việc cho Chính phủ và người đứng đầu Chính phủ. Trong suốt quá trình đó, Văn phòng Chính phủ luôn tuyệt đối trung thành, tận tụy, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó.

Trong những năm gần đây, Văn phòng Chính phủ đã có sự đổi mới tích cực, chuyển biến mạnh mẽ về chất để theo kịp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tham mưu đắc lực cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng hợp lý; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; tăng cường hoạt động đối ngoại, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Văn phòng Chính phủ đã triển khai có chất lượng công tác hậu cần, đã phục vụ hiệu quả và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phục vụ các hoạt động đối ngoại, tiếp khách quốc tế, cho các chuyến công tác của Lãnh đạo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại nước ngoài, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Với những thành tích đạt được trong chặng đường 65 năm qua, Văn phòng Chính phủ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Lao động các hạng và nhiều Cờ Thi đua, Bằng khen...

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Chính phủ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, sự đóng góp to lớn và những thành tích xuất sắc của Văn phòng Chính phủ trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ trước đây, cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Chính phủ hiện nay đã và đang nỗ lực phấn đấu làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Văn phòng Chính phủ cần chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng những cơ chế, chính sách; thực hiện các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn trong từng thời kỳ. Thường xuyên phối hợp có hiệu quả với các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị và hoàn chỉnh các đề án, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Nâng cao năng lực và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các văn bản, các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kịp thời kiến nghị các giải pháp để phát huy những việc làm tốt, chấn chỉnh những việc làm chưa tốt, xử lý những việc làm sai nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, tăng cường kỷ luật kỷ cương.

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết