26/02/2021 - 20:15

Ủy ban bầu cử quận Cái Răng tổ chức phiên họp thứ hai 

Ủy ban Bầu cử quận Cái Răng họp phiên thứ hai.

(CT) - Ngày 26-2, Ủy ban bầu cử quận Cái Răng tổ chức phiên họp thứ hai để trao đổi, thống nhất các công việc có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử quận Cái Răng, việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện đúng tiến độ, quy định của pháp luật. Trong đó, đã tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản và thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ công tác bầu cử. Ðồng thời, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HÐND quận nhiệm kỳ 2021-2026...

Tại cuộc họp, Ủy ban Bầu cử quận Cái Răng đã thống nhất thông qua tờ trình đề nghị ấn định và công bố các đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HÐND quận được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026…

Tin, ảnh: ÐỒNG TÂM

 

Chia sẻ bài viết